لیست قیمت میز پلاستیکی ناصر

کد نام محصول قیمت واحد (ریال) تعداد در بسته
321 میز مستطیل حصیر بافت 90*150 ——- 1 عدد
323 میز مربع حصیر بافت 90*90 ——- 1 عدد
422 میز گرد حصیر بافت پایه فلزی قطر 70 ——- 1 عدد
423 میز مربع پایه فلزی تاشو 75*60*60 سانتیمتر 2350000 1 عدد
512 میز تاشو سفری 40*52*55 سانتیمتر 800000 3 عدد
521 میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی تاشو 73*80*120 4300000 1 عدد
523 میز مربع حصیر بافت پایه فلزی تاشو 75*80*80 سانتیمتر 3300000 2 عدد
621 میز مستطیل حصیر بافت پایه فلزی 75*80*120 سانتیمتر 3900000 1 عدد
623 میز مربع حصیر بافت پایه فلزی 75*80*80 سانتیمتر 3000000 1 عدد
721 میز مستطیل تاشو پایه فلزی ——- 1 عدد
722 میز گرد پایه فلزی تاشو 75*90 سانتیمتر 2900000 2 عدد
723 میز مربع پایه فلزی تاشو 75*80*80 سانتیمتر 2900000 2 عدد
724 میز مستطیل تاشو پایه فلزی ——- 1 عدد
820 میز مبلی 50*61*91 سانتیمتر 1750000 1 عدد
821 میز مستطیل ساده 73*75*115 سانتیمتر 2300000 1 عدد
822 میز گرد 73*90 سانتیمتر 1600000 1 عدد
823 میز مربع 73*80*80 سانتیمتر 1600000 1 عدد
824 میز مستطیل بزرگ 6 نفره دو پایه 73*85*130 سانتیمتر 3200000 1 عدد
825 میز بیضی بزرگ 6 نفره دو پایه 73*85*140 سانتیمتر 3200000 1 عدد
830 میز عسلی 41*44*54 سانتیمتر 440000 3 عدد
920 میز مستطیل پایه فلزی 8 نفره 75*90*155 سانتیمتر 3850000 1 عدد
921 میز مستطیل پایه فلزی 6 نفره 75*80*130 سانتیمتر 3600000 1 عدد
922 میز گرد پایه فلزی 75*90 سانتیمتر 2700000 1 عدد
923 میز مربع پایه فلزی 75*80*80 سانتیمتر 2700000 1 عدد
924 میز مستطیل دو پایه 73*68*110 سانتیمتر 2600000 1 عدد
925 میز بیضی 73*68*115 سانتیمتر 2600000 1 عدد
983 میز پایه فلزی چفتی 600000 3 عدد
827 میز تحریر نگین 1180000 6 عدد
828 میز کودک 50*60*60 سانتیمتر 1080000 1 عدد
829 میز مستطیل همه کاره کوتاه 50*60*90 سانتیمتر 1300000 1 عدد
927 میز کودک عکس دار 50*40*60 سانتیمتر 595000 6 عدد
928 میز کودک عکس دار 50*60*60 سانتیمتر 1080000 1 عدد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: 09120783476
تماس با ما