تولیدی چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی ناصر

کد نام محصول قیمت واحد (ریال) تعداد در بسته
۴۱۷ چهارپایه تاشو گلدیس ۳ ۴۴۰۰۰۰ ۶ عدد
۵۱۵ چهارپایه تاشو ۱، ۱۸ سانتیمتر ۱۷۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۵۱۶ چهارپایه تاشو ۲، ۲۲ سانتیمتر ۳۱۰۰۰۰ ۶ عدد
۵۱۷ چهارپایه تاشو ۳، ۳۹ سانتیمتر ۴۴۰۰۰۰ ۶ عدد
۵۱۸ چهارپایه تاشو ۴، ۴۸ سانتیمتر ۵۰۰۰۰۰ ۴ عدد
۶۱۶ چهارپایه تاشو فضایی ۲، ۲۹ سانتیمتر ۲۹۰۰۰۰ ۶ عدد
۶۱۷ چهارپایه تاشو فضایی ۳، ۴۰ سانتیمتر ۴۲۰۰۰۰ ۴ عدد
۶۶۲ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۳ عدد
۶۶۳ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر ۳۶۰۰۰۰ ۳ عدد
۶۶۴ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر ۴۲۰۰۰۰ ۳ عدد
۷۱۷ چهارپایه کنگره بلند ۴۶ سانتیمتر ۲۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۷۶۲ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۳ عدد
۷۶۳ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر ۳۶۰۰۰۰ ۳ عدد
۷۶۴ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر ۴۲۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۴۸ سانتیمتر ۲۹۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۱۸ چهارپایه هشت ضلعی بلند ۴۶ سانتیمتر ۲۲۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۱۹ چهارپایه حصیری کوتاه ۲۸ سانتیمتر ۱۹۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۸۳۶ چهارپایه حصیری کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۱۸۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۸۳۸ چهارپایه حصیری بلند ۴۴ سانتیمتر ۲۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۶۱ چهارپایه حصیری متوسط پا فیلی ۳۶ سانتیمتر ۲۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۸۶۲ چهارپایه پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۶۳ چهارپایه پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر ۳۶۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۶۴ چهارپایه پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر ۴۲۰۰۰۰ ۳ عدد
۸۶۵ چهارپایه کوتاه حصیر بافت ۲۲ سانتیمتر ۱۷۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۸۶۷ چهارپایه بلند حصیر بافت ۴۵ سانتیمتر ۳۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۱۷ چهارپایه دو رنگ بلند ۴۷ سانتیمتر ۳۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۱۸ چهارپایه دو رنگ بلند ۴۵ سانتیمتر ۲۵۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۱۹ چهارپایه دو رنگ کوتاه ۲۷ سانتیمتر ۱۹۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۹۶۲ چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه ۲۶ سانتیمتر ۲۸۰۰۰۰ ۳ عدد
۹۶۳ چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط ۴۲ سانتیمتر ۳۱۰۰۰۰ ۳ عدد
۹۶۴ چهارپایه پایه فلزی گرد بلند ۶۰ سانتیمتر ۳۶۰۰۰۰ ۳ عدد
۱۰۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۴۷ سانتیمتر ۳۵۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۱۱۷ چهارپایه بلند ۴۷ سانتیمتر ۳۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۲۱۱ چهارپایه پشتی دار ۱، ۳۴ سانتیمتر ۸۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۱۲۱۲ چهارپایه پشتی دار ۲، ۴۷ سانتیمتر ۱۹۰۰۰۰ ۱۲ عدد
۱۲۱۳ چهارپایه پشتی دار ۳، ۶۸ سانتیمتر ۳۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۲۱۴ چهارپایه پشتی دار ۴ ۴۲۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۲۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۵۰ سانتیمتر ۳۰۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۳۱۷ چهارپایه بلند گلدیس ۴۸ سانتیمتر ۳۳۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۴۱۷ چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر ۴۸۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۴۱۸ چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر ۴۸۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۶۱۷ چهارپایه دو پله بلند ۶۶ سانتیمتر ۷۵۰۰۰۰ ۶ عدد
۱۶۱۸ چهارپایه دو پله بلند سوپر ۹۰ سانتیمتر ۱۰۰۰۰۰۰ ۳ عدد
۱۷۱۷ چهارپایه حصیری بلند سوپر ۷۱ سانتیمتر ۶۵۰۰۰۰ ۶ عدد
۹۵۰ توالت فرنگی پایه فلزی ۶۰۰۰۰۰ ۳ عدد
  • جدول معرفی شده در این بخش مربوط به لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی تولید کارخانه ناصر پلاستیک است.
  • اعتبار لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی موجود از مهر ماه ۹۷ تا اطلاع ثانوی می باشد.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: ۰۹۱۲۰۷۸۳۴۷۶[/box]