لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی ناصر

کد نام محصول قیمت واحد (ریال) تعداد در بسته
417 چهارپایه تاشو گلدیس 3 440000 6 عدد
515 چهارپایه تاشو 1، 18 سانتیمتر 170000 12 عدد
516 چهارپایه تاشو 2، 22 سانتیمتر 310000 6 عدد
517 چهارپایه تاشو 3، 39 سانتیمتر 440000 6 عدد
518 چهارپایه تاشو 4، 48 سانتیمتر 500000 4 عدد
616 چهارپایه تاشو فضایی 2، 29 سانتیمتر 290000 6 عدد
617 چهارپایه تاشو فضایی 3، 40 سانتیمتر 420000 4 عدد
662 چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه 25 سانتیمتر 330000 3 عدد
663 چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط 43 سانتیمتر 360000 3 عدد
664 چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند 60 سانتیمتر 420000 3 عدد
717 چهارپایه کنگره بلند 46 سانتیمتر 230000 6 عدد
762 چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی کوتاه 25 سانتیمتر 330000 3 عدد
763 چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی متوسط 43 سانتیمتر 360000 3 عدد
764 چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی بلند 60 سانتیمتر 420000 3 عدد
817 چهارپایه حصیری بلند 48 سانتیمتر 290000 6 عدد
818 چهارپایه هشت ضلعی بلند 46 سانتیمتر 220000 6 عدد
819 چهارپایه حصیری کوتاه 28 سانتیمتر 190000 12 عدد
836 چهارپایه حصیری کوتاه 25 سانتیمتر 180000 12 عدد
838 چهارپایه حصیری بلند 44 سانتیمتر 200000 6 عدد
861 چهارپایه حصیری متوسط پا فیلی 36 سانتیمتر 200000 6 عدد
862 چهارپایه پایه فلزی کوتاه 25 سانتیمتر 330000 3 عدد
863 چهارپایه پایه فلزی متوسط 43 سانتیمتر 360000 3 عدد
864 چهارپایه پایه فلزی بلند 60 سانتیمتر 420000 3 عدد
865 چهارپایه کوتاه حصیر بافت 22 سانتیمتر 170000 12 عدد
867 چهارپایه بلند حصیر بافت 45 سانتیمتر 300000 6 عدد
917 چهارپایه دو رنگ بلند 47 سانتیمتر 300000 6 عدد
918 چهارپایه دو رنگ بلند 45 سانتیمتر 250000 6 عدد
919 چهارپایه دو رنگ کوتاه 27 سانتیمتر 190000 12 عدد
962 چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه 26 سانتیمتر 280000 3 عدد
963 چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط 42 سانتیمتر 310000 3 عدد
964 چهارپایه پایه فلزی گرد بلند 60 سانتیمتر 360000 3 عدد
1017 چهارپایه حصیری بلند 47 سانتیمتر 350000 6 عدد
1117 چهارپایه بلند 47 سانتیمتر 300000 6 عدد
1211 چهارپایه پشتی دار 1، 34 سانتیمتر 80000 12 عدد
1212 چهارپایه پشتی دار 2، 47 سانتیمتر 190000 12 عدد
1213 چهارپایه پشتی دار 3، 68 سانتیمتر 300000 6 عدد
1214 چهارپایه پشتی دار 4 420000 6 عدد
1217 چهارپایه حصیری بلند 50 سانتیمتر 300000 6 عدد
1317 چهارپایه بلند گلدیس 48 سانتیمتر 330000 6 عدد
1417 چهارپایه دو رنگ بلند سوپر 68 سانتیمتر 480000 6 عدد
1418 چهارپایه دو رنگ بلند سوپر 68 سانتیمتر 480000 6 عدد
1617 چهارپایه دو پله بلند 66 سانتیمتر 750000 6 عدد
1618 چهارپایه دو پله بلند سوپر 90 سانتیمتر 1000000 3 عدد
1717 چهارپایه حصیری بلند سوپر 71 سانتیمتر 650000 6 عدد
950 توالت فرنگی پایه فلزی 600000 3 عدد
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: 09120783476
تماس با ما