صندلی پلاستیکی طاووسی
میز پلاستیکی تاشو
صندلی پلاستیکی مدرن
میز پلاستیکی طرح طاووسی
میز پلاستیکی ارزان